آگهی مزایده 1401/2

تاریخ مزایده:
1401/03/28
شماره مزایده:
1401/2
نوبت مزایده:
1
موضوع:
واگذاری حق بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌هاي پايانه‌هاي‌‌ مسافربري کاوه، صفه، جی و زاینده رود
شرح:

سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اصفهان در نظر دارد حق بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌هاي پايانه‌هاي‌ مسافربري کاوه، صفه، جی و زاینده رود را از طريق مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

تذكرات:

متقاضيان مي‌توانند از تاريخ  1401/03/28 تا پايان وقت اداري 1401/04/07 جهت دريافت فرم مربوطه به امور قراردادهاي سازمان واقع در خيابان كاوه، خيابان شهيد عادلپور (گلخانه بهروز)، بعد از چهارراه عارف، پلاك 92 مراجعه و يا با شماره تلفن 34399983-031تماس حاصل نمايند.

- آخرين مهلت تحويل پاكت پيشنهادات به دبيرخانه سازمان تا پايان وقت اداري 1401/04/07 مي‌باشد.

- هزينه چاپ آگهي در روزنامه بعهده برنده/برندگان مزايده مي‌باشد.

- سازمان در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/07
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/07