آگهي مناقصه عمومي دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی  (نوبت اول )

شماره مناقصه:
9258846
نوبت مناقصه:
اول
موضوع:
بهره برداری به صورت نیم راه از 150 دستگاه ناوگان اتوبوسرانی در خطوط اعلامی.
شرح:

آگهي مناقصه عمومي دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی  (نوبت اول )

         شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای  ، خدمات بهره برداری تعدادی از ناوگان خود را (حدود 150 دستگاه اتوبوس ) به اشخاص حقوقی واجد شرایط به صورت نیم راه واگذار نماید . بنابراین از اشخاص حقوقی كه داراي آمادگی وتوانایی انجام موضوع مناقصه فوق می باشند  ودارای مجوزهاي قانوني در زمينه فوق و گواهی صلاحیت کار ،گواهی بهداشت ایمنی ، تاییدیه اداره کار و تعاون ،سوابق و تجربیات موثر و مرتبط هستند ،دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به امور قراردادهاي این شرکت واقع در خيابان كاوه ،جنب  ترمينال باب الدشت مراجعه و اسناد وفرم های مربوطه را دریافت  نمایند ودر صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03134711893داخلی 260تماس حاصل نمایند .

شرح مختصر آگهی : بهره برداری به صورت نیم راه از 150 دستگاه ناوگان اتوبوسرانی در خطوط اعلامی.

الف : تاریخ درج آگهی : 01‏/04‏/1401

ب : آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی وفنی :متقاضیان اسناد خود(پاکات الف ‏-ب ) را حداکثر تا پایان وقت اداری  دو شنبه مورخ13‏/04‏/1401 تحویل واحد حراست نمایند.

ج : زمان بازگشایی مرحله ی اول مناقصه (پاکتهای الف و ب ): چهارشنبه 15‏/4‏/1401

د:سایر موارد :

‏- پس از مرحله ارزیابی به پیشنهاد دهندگانی که دارای صلاحیت و حائز حداقل امتیاز لازم  و مورد تایید مناقصه گزار می باشند برای ارایه و ارسال پاکت ج اطلاع رسانی خواهد شد.

‏- شرکت های واجد شرایط می بایست کلیه  اسناد مناقصه ، اسناد ارزیابی و مستندات وپیش نویس قرارداد را  بررسی وتکمیل و پس از مهر وامضا به همراه کلیه مدارک مورد نیاز  در پاکت مهمور شده به دبیر خانه اداره ی حراست  شرکت تحویل نمایند .شایان ذکر است که ارائه شماره تلفن ،نشانی ،پست الکترونیک متقاضی شرکت در مناقصه برای تداوم اطلاع رسانی الزامی است .

‏- هرگونه نقص در ارائه مستندات و یا عدم تکمیل مدارک ارسالی  ، قابل بررسی نمی باشد و هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

‏-  سایر جزئیات واطلاعات وتوضیحات تکمیلی در اسناد مناقصه ارائه شده است .

‏- مدت زمان قرارداد 12 ماه شمسی می باشد.

‏-  کلیه ی کسورات قانونی مربوط به قرارداد  بر عهده ی برنده ‏/برندگان  مناقصه می باشد.

‏-  قیمتهای پیشنهادی می بایست بدون احتساب ارزش افزوده نوشته شود.

‏-  زمان بازگشایی پاکت ج  : روز بعد از  تاریخ تحویل پاکت ج

‏-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه، 2.000.000.000ریال  (واريز به حساب بانكي اعلام شده در اسناد مناقصه يا ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه) می باشد .

‏-آگهی فوق از طریق مرکز فرآوری اطلاعات پارس نمادداده ها (پایگاه اطلاع رسانی مناقصه ومزایده )اطلاع رسانی می گردد .

‏-شرکت اتوبوسرانی اصفهان در رد یا قبول هریک یا تمام مستندات  وپیشنهادات ارائه شده توسط متقاضیان بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد ،مختار است.

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/13