آگهی مزایده عمومی فروش دو واحد تجاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

شماره مزایده:
1401-03-002
موضوع:
فروش دو واحد تجاری در ارگ جهان نما
شرح:

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان در نظر دارد املاك و مستغلات زير را از طريق مزايده به صورت نقد و اقساط (50% مبلغ نقد و 50% مابقی طی شش قسط ماهیانه) واگذار نمايد. متقاضيان مي­توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاريخ نشر آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به واحد بازرگانی و تدارکات سازمان واقع در اصفهان، بلوار آئینه­خانه، ابتدای بن­بست سپیده، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، طبقه دوم، واحد بازرگانی و تدارکات مراجعه و ضمن ارائه فيش واريز به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 1076127121 بانك قرض­الحسنه رسالت شعبه مرکزی نسبت به تهيه اسناد مزايده اقدام نمايند. همچنین امکان اخذ اسناد از درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی ICT.Isfahan.ir قسمت امور پیمانکاران (مناقصه، مزایده و فراخوان) فراهم می­باشد. آخرين مهلت تهيه اسناد و ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 14:30 روز ­چهارشنبه مورخه 1401/04/08 مي­باشد.

تذکر: اشخاصی که از درگاه الکترونیکی نسبت به اخذ مستندات اقدام می­نمایند؛ می­بایستی فیش واریزی بابت خرید اسناد را در پاکت (الف) ارایه نمایند.

1. یک واحد تجاری به شماره 14 طبقه همکف فاز 3 ارگ جهان نما (دارای قرارداد واگذاری) واقع در میدان امام حسین(ع) و به مساحت 39/28 متر مربع به قیمت پایه هر متر مربع 1.082.000.000 ریال

2. یک واحد تجاری به شماره 241 طبقه دوم فاز 4 ارگ جهان نما (دارای قرارداد واگذاری) واقع در میدان امام حسین(ع) و به مساحت 47/63 متر مربع به قیمت پایه هر متر مربع 294.000.000 ریال

شرايط مزايده:

۱- ارائه سپرده شركت در مزايده بصورت واريز نقدي به حساب 1076127121 بانک قرض­الحسنه رسالت شعبه مرکزی به نام سازمان فاوا يا ارایه ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه به میزان 5% رقم کارشناسی

۲- در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده (برندگان مزایده) از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۳- سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار و صاحب نظر نهایی است.

۴- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده موجود مي­باشد. 

اسناد مزایده:
مهلت دریافت اسناد:
1401/04/08
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/08