اصفهانی‌ها با «کیلومتر پیمایش» کرایه اتوبوس می‌پردازند

معاون هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: در آینده نزدیک شهروندان اصفهانی بر اساس کیلومتر پیمایش، کرایه اتوبوس را پرداخت می‌کنند.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، «امیرحسن رضازاده» اظهار کرد: در حال حاضر شهروندان در هر خط اتوبوس کرایه کامل را می‌پردازند و در خطوط طولانی اگر شهروندی تنها بخشی از مسیر را بپیماید، مجبور به پرداخت کامل کرایه است.

او با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای هر سفر با استفاده از اتوبوس، ادامه داد: در راستای اجرای عدالت، در آینده نزدیک مبلغ کرایه بر اساس کیلومتر پیمایش محاسبه و پرداخت خواهد شد، به این صورت که مسافر هنگام ورود به اتوبوس کارت خود را به دستگاه نزدیک و به‌هنگام پیاده شدن نیز کارت را روی دستگاه قرار می‌دهد و هزینه کسر شده در ابتدای مسیر، مجددا می‌تواند به کارت مسافر بازگردانده ‌شود.

به گفته او، کیلومتر پیمایش کرایه اتوبوس، در مرحله اجرای نرم‌افزاری قرار دارد  و پس از نهایی شدن، نحوه استفاده از آن، از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع شهروندان می‌رسد.

معاون هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش چشمگیر تعداد ناوگان اتوبوس، تصریح کرد: تغییر سیاست‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تخصیص بودجه کمتر به حوزه حمل‌ونقل عمومی و افزایش قیمت چند برابری خرید اتوبوس، تحریم‌ها و موانع پیش‌روی واردات قطعات اصلی اتوبوس، از عوامل اصلی کاهش تعداد اتوبوس در ناوگان اتوبوس‌رانی است.

او خاطرنشان کرد: بازگشایی مدارس و حضوری شدن آن شوک جدی به سامانه حمل‌ونقل عمومی وارد کرده و وجود تنها ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، برخی نارضایتی‌های مردمی را به همراه داشته است که برای بازگشت به روال عادی، در مهرماه، نیاز به ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس داریم.کد محتوا 47656

برچسب ها