تعامل مدیریت شهری با نخبگان برای حمایت از دانش بنیانها

اولین جلسه شورای فناوری مدیریت شهری و شهرک علمی تحقیقاتی در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه بین شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی با هدف حمایت از شرکتهای های دانش بنیان برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اعلام این خبر گفت: این جلسه با هدف حمایت از شرکتهای های دانش بنیان و تامین نیازهای فناورانه مدیریت شهری برگزار گردید.

«سعید ابراهیمی» افزود: در این جلسه تخصیص فضای مناسب به شهرداری اصفهان در شهرک علمی تحقیقاتی برای حضور و ارتباط مستقیم مدیران و کارشناسان شهرداری با شرکتهای دانش بنیان و ارایه نیازهای مدیریت شهری به شرکتها و اخذ پیشنهادات آنها برای به روزآوری فناوریهای مورد استفاده در مدیریت شهری و همچنین انعقاد قراردادهای فناوری و اجرایی با شرکتهای دانش بنیان مورد توافق قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با این راهبرد نیازهای مدیریت شهری به عنوان بازاری با ثبات به شرکتهای فناورانه ارایه می شود، تاکید کرد: با اجرایی شدن قراردادها گام قابل توجهی در توانمندسازی مالی این شرکتها به نفع نیازهای مردم برداشته می‌شود.

ابراهیمی برگزاری تورهای فناوارنه جهت آشنایی مدیران شهری با دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکتهای دانش بنیان را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.

 *ایجاد میز ایران ساخت در شهرک علمی تحقیقاتی* 

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان نیز در اینباره گفت: مدیریت شهری برای خرید نیازهای شهرداری از شرکتهای دانش بنیان در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین داخلی، عزمی جدی دارد.

«مرتضی نصوحی» افزود: با ایجاد میز ایران ساخت در شهرک علمی و تحقیقاتی به صورت مستقیم نیازهای مدیریت شهری در هم اندیشی با نخبگان کشف و بررسی شده و سیر مراحل کارشناسی آن آغاز خواهد شد.

به گفته او، همه بخشهای مدیریت شهری با هماهنگی و تسهیلگری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین با شرکتهای دانش بنیان مورد تایید شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امکان تعامل موثر خواهند یافت.

نصوحی یادآور شد: در جلسات شورای فناوری، نمایندگانی از شورای اسلامی شهر، معاونت فرهنگی و معاونت مالی و اقتصادی شهرداری با محوریت معاونت برنامه‌ریزی حضور خواهند یافت و نمایندگان بخشهای دیگر نیز براساس موضوع مورد نظر، حضور یافته و مشارکت خواهند کرد.کد محتوا 47264

برچسب ها