مشخصات کلی

سید علی عبدالهی
  • سید علی عبدالهی
  • سید سعید
  • 1360
  • مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری شهرداري اصفهان
  • دوشنبه, 12 اردیبهشت 1401, 13:53

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
معاونت حمل و نقل و ترافیک رئیس اداره هماهنگی مناطق و نظارت به ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 1395 1400
معاونت حمل و نقل و ترافیک سرپرست اداره تعمیر و نگهداری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 1394 1398
شهرداری اصفهان مسئول پیگیری اجرای طرحهای مدیریت هماهنگی مناطق 1383 1394
کد محتوا 45893

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان