خريد، نصب، راه اندازي تجهیزات سرور مرکز کنترل ترافیک شهر اصفهان

تاریخ مزایده:
1400/12/25
شماره مناقصه:
1400-8
نوبت مناقصه:
اول
موضوع:
خريد، نصب، راه اندازي تجهیزات سرور مرکز کنترل ترافیک شهر اصفهان
شرح:

با توجه به اينكه اين حوزه در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه «خريد، نصب، راه اندازي تجهیزات سرور مرکز کنترل ترافیک شهر اصفهان» اقدام نمايد، دستور فرمائيد متن آگهي­ پيوست، در دو نوبت به صورت همزمان در روزنامه هاي رسمي، كثيرالانتشار محلي و كشوري مورخ 11/12/1400 و 12/12/1400و همچنين در سايتهای خبری درج گردد. در ضمن دستور فرمایید یک نسخه از  تمامی آگهی های منتشر شده ‏‏‏‏‏‏- پس از چاپ در روزنامه های مذکور‏‏‏‏‏‏- در اسرع وقت به این حوزه ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد:
معرفي نامه از شركت معتبر ، فيش واریزی به ملبغ 150 هزار تومان به شماره حساب100800800 بانک شهر به نام شهرداري اصفهان
مهلت دریافت اسناد:
1400/12/22
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1400/12/24