فراخوان

تاریخ مزایده:
1400/12/11
شماره فراخوان:
00/13349/س
نوبت فراخوان:
دوم
موضوع:
انتخاب مشاور صاحب صلاحیت جهت تهیه برنامه سازمانی بهره ور معاونت مالی و اقتصادی
شرح:

آگهی فراخوان (نوبت دوم)

 

   شهرداری اصفهان در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور صاحب صلاحيت جهت تهيه برنامه سازمانی بهره ور معاونت مالی و اقتصادی از طریق فراخوان اقدام نماید. متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات موضوع فراخوان از تاریخ نشر آگهی همه روزه در تمام ساعات از طريق سايت http:‏/‏/etender.isfahan.ir يا مراجعه به سامانه مناقصه و مزايده هاي الكترونيك در سايت  http:‏/‏/isfahan.ir نسبت به کسب اطلاعات، خريد و تهيه اسناد فراخوان اقدام نمایند. آخرین مهلت تهيه اسناد و ارسال مدارك تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 7‏/12‏/1400 می­باشد.

شرایط مناقصه :

1‏‏‏‏‏‏- فروش اسناد و دريافت اسناد الزاماً از طريق سامانه فوق صورت گرفته و از دريافت اسناد بصورت دستي خودداري ميگردد.

2‏‏‏- ساير اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان موجود می­باشد. ‏‏‏‏‏‏/

 

 

                                                                                                                                                                             علي قاسم زاده

                                                                                                                                                                              شهردار اصفهان

 

 

 

 

مهلت دریافت اسناد:
1400/12/07