سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري اصفهان در نظر دارد حق بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌هاي پايانه‌هاي‌‌ مسافربري کاوه جی  و صمدیه را با مشخصات ذيل از طريق مزايده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

 

رديف

شماره

غرفه

محل

غرفه

نــوع

كــــاربري

پايه مزايده (ريال)

مبلغ سپرده شركت

در مزايده (ريال)

ملاحظات

1

224

پایانه کاوه

رادیات سازی

000/000/24

000/000/48

نوبت دوم

2

71

پایانه کاوه

مکانیکی

000/000/150

000/000/300

 

3

8

پایانه جی

اسباب بازی فروشی

000/500/6

000/000/13

 

4

1

پایانه صمدیه

دکه مواد خوراکی

000/000/27

000/000/54

 

تذكرات:                                                                                                                             

متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 15/10/1400 تا پايان وقت اداري 27/10/1400 جهت دريافت فرم مربوطه به امور قراردادهاي سازمان واقع در خيابان كاوه، خيابان شهيد عادل‌پور (گلخانه بهروز)، بعد از چهارراه عارف، پلاك 92 مراجعه و يا با شماره تلفن 34399983 تماس حاصل نمايند.

- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده/برندگان مزايده مي‌باشد.

-  سازمان در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

پيشنهاد دهندگان بايد پاكتهای پيشنهادي خود را در دو پاكت "الف"و "ب" به صورت لاك و مهر شده تا پايان  وقت اداری مورخ 27/10/1400 به سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان، واقع در خیابان کاوه، خیابان گلخانه بهروز، چهارراه عارف، پلاک 92، واحد دبیرخانه تحویل و رسيد دريافت نمایند.

 

پاكت " الف "  حاوی مدارک زیر می باشد:

- یکبرگ تصویر(دو طرف )  کارت ملی متقاضی الزامیست.

- فیش خرید اسناد مزایده الزامیست.

- فیش سپرده شركت در مزایده الزامیست

- تصویرکارت گواهی پایان خدمت و یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی الزامیست.

-  رزومه کاری (در صورت دارا بودن)

- برگه ثبت نام سامانه ثنا الزامیست

- و هر گونه مدارک درخواستی

پاكت " ب "  حاوي فرم مبلغ پیشنهادی


کد محتوا 42785

برچسب ها