طرح خوانایی ورودی های شهر اصفهان اجرا می شود

 رئیس اداره طرح های منطقه ای و حریم معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اقدامات زیربنایی برای شکل گیری کالبد ورودی های شهر اصفهان آغاز و اجرایی شده است، گفت: طرح خوانایی ووردی های شهر اصفهان اجرا می شود. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، فریبا حسین بالام اظهار کرد: اصفهان به عنوان شهری تاریخی و پایتخت فرهنگی ایران از دیرباز دارای دروازه هایی زیبا و خاطره انگیز بوده و از این رو، منظرهای ورودی آن بارها توسط گردشگران مختلف توصیف و در خاطره ها ثبت شده است. 

وی ادامه داد: اصفهان با توسعه شتابان شهر در چند دهه اخیر مانند بسیاری دیگر از شهرهای ایران کیفیت مطلوب محیطی خود را در محورهای ورودی از دست داده و با مشکلات متعددی در این خصوص روبرو است که شکل گیری ابنیه نامطلوب، فعالیت ها و خدمات نامناسب، آلودگی های بصری و اتصال فیزیکی مرزهای شهرها از جمله مهمترین موضوعات قابل ذکر در این خصوص است که در طول مسیرهای ورودی به شهر اصفهان، با آن مواجه می‌شویم. 

رئیس اداره طرح های منطقه ای و حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با نگاهی به متون تاریخی و مراجعه به نقشه های قدیمی مشخص می شود که محورهای ورودی شهر اصفهان از قدمت تاریخی مهمی برخوردار بوده و در شکل گیری تحولات کالبدی شهر اصفهان، نقش به‌سزایی داشته اند. 

*تهیه طرحی فرآیندگرا برای ورودی های شهر اصفهان

وی افزود: این محورها در ادوار تاریخی، دارای نقش های متفاوتی برای برقراری ارتباط شهر اصفهان با پیرامون و دیگر نقاط کشور بوده است که آگاهی از این وضع، ما را در ساماندهی و کیفیت بخشی هرچه بهتر آنها کمک می کند.

حسین بالام با اشاره به اینکه موضوع کریدورها و محورهای ورودی شهر، نیازمند برخورد و تهیه طرحی فرآیندگرا است، گفت: از آنجایی که بافت پیرامونی این محورها و کریدورها از کنار هم نشینی تعداد بسیار زیادی از پلاک های کوچک، متوسط و بزرگ با کاربری و فعالیت های متنوع، مالکیت های گوناگون و ... شکل گرفته است، این طرح ها باید از کیفیت و دیدگاه فرآیندگرایی برخوردار باشد. 

*کالبد ورودی های شهر با تمایل مالکان و ساکنان شکل می گیرد

وی افزود: چنین طرح هایی با شناخت کامل از شرایط محیطی و تحلیل آنها تلاش خواهد کرد برای دستیابی به اهداف چشم اندازها، سیاست ها، ضوابط و مقررات، طرح های موضعی و پروژه های بنیادینی را پیشنهاد کند تا در فرآیندی تدریجی و با احترام به خواست و تمایل مالکان و ساکنان، کالبد مورد نظر به تدریج شکل گیرد و اهداف طرح محقق شود.

رئیس اداره طرح های منطقه ای و حریم معاونت شهرسازی ادامه داد: این معاونت برای تقویت تصویر ذهنی شهر از یک سو و همچنین بهبود کیفیت محیطی و ایجاد فضای شهری مطلوب در ورودی های شهر از سال های گذشته اقدام به انتخاب مشاور و انجام مطالعات پایه در طرح های ساماندهی، طراحی شهری و بهسازی محیطی محورهای ورودی شهر اصفهان کرده است. 

*طراحی شهری محور فرودگاه، زودتر از سایر ورودی ها 

وی بیان کرد: در مطالعات کلان اولیه، از همه ورودی های اصلی و فرعی کلان شهر اصفهان، 11 مورد شامل ورودی های فرودگاه، جی، آبشار، دستجردی، ذوب آهن، آتشگاه، کهندژ، استقلال، کاوه، دولت آباد و زینبیه شناسایی و نام هر محور متناسب با نوع کاربری های مهم مرتبط با آنها و نقش عملکردی هریک از گذشته تاکنون تعیین شده است.

حسین بالام افزود: محور فرودگاه از نظر هویت بصری نوع و میزان استقرار صنایع، استقرار عناصر نمادین و فرهنگی و تاریخی، حفظ و توسعه پهنه های سبز و ... مورد توجه بیشتر بوده و همواره تلاش شده است این محور گویای هویت شهر باشد. 

*حریم شهر اصفهان برای ساماندهی ورودی ها اصلاح می شود

وی با بیان اینکه طراحی شهری محور فرودگاه در اولویت کار مدیریت شهری قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه هرگونه اقدام توسط شهرداری اصفهان در این محور در گرو اصلاح خط حریم و الحاق زمین های همجوار اتوبان فرودگاه به حریم شهر اصفهان است، هماهنگی لازم انجام و درخواست اصلاح حریم شهر اصفهان در سند پهنه بندی حریم و همچنین تعیین تکلیف قطعی طرح به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه شده است.

رئیس اداره طرح های منطقه ای و حریم معاونت شهرسازی با بیان اینکه تهیه طرح های محورهای ورودی در مقیاس طراحی شهری در دستور کار این معاونت است، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشی از محورهای ورودی در خارج از محدوده شهر اصفهان و در حریم واقع می شود، همراهی دیگر دستگاه های اجرایی در تحقق پذیری این طرح ها بسیار اهمیت دارد.کد محتوا 42569

برچسب ها