حضور شهردار در منطقه ۱۳ شهرداری

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان صبحگاه امروز شنبه _۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰_ با مدیر، معاونان و کارکنان منطقه ۱۳ شهرداری دیدار و گفت و گو کرد.