نشست هم اندیشی شهردار اصفهان با انبوه سازان اصفهان

شهردار اصفهان به همراه مدیران شهری با حضور در جمع سرمایه گذاران و انبوه سازان شهر اصفهان در قالب نشست هم اندیشی، با آنان تبادل نظر کرد. 

در این جلسه انبوه سازان، نظرات خود را با شهردار اصفهان، معاونین وی و مدیران شهری مطرح کردند.

برچسب ها