حضور شهردار اصفهان در منطقه ۱۱ شهرداری

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان صبحگاه امروز _شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰_ با مدیر، معاونان و کارکنان منطقه ۱۱ شهرداری دیدار و گفت و گو کرد