امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری و نظام مهندسی ساختمان

آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با حضور وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان و احمد بناکار، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار شد. 

هدف از امضای این تفاهم نامه سه ساله، کاهش فرآیندهای اداری موازی و مشترک شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان برای تسهیل امور شهروندان، کاهش بروکراسی اداری و همچنین حذف واسطه هاست