نشان شهروند افتخارآفرین از طرف شهردار اصفهان به شهروندان خاص اصفهانی که در زمینه‌های گوناگون ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی و ... برای شهر اصفهان افتخارآفرینی کرده‌اند به عنوان پاسداشت معنوی اهدا می شود.کد محتوا 41654