مشخصات کلی

مجید عرفان منش
  • مجید عرفان منش
  • مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 27 آبان 1400, 08:20

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 41524

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان