حضور شهردار اصفهان در منطقه ۱۲ شهرداری

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان صبحگاه امروز _چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰_ با مدیر، معاونان و کارکنان منطقه ۱۲ شهرداری دیدار و گفت و گو کرد.