بازدید شهردار اصفهان از پارکینگ طبقاتی و موزه دفاع مقدس

شهردار اصفهان در ادامه بازدیدهای هفتگی خود، امروز_شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ _ با حضور در منطقه ۴ شهرداری از موزه دفاع مقدس و روند پیشرفت پروژه پارکینگ طبقاتی مجموعه اداری امیرکبیر در این منطقه بازدید کرد