شهردار اصفهان در ادامه جلسات و بازدیدهای هفتگی خود از مناطق مختلف شهرداری امروز_۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰_ در منطقه چهار شهرداری حضور پیدا کرد تا از نزدیک با مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات این منطقه آشنایی پیدا کند