مشخصات کلی

  • ابراهیم مطلبی
  • مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 20 آبان 1400, 17:55

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 41398

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان