مشخصات کلی

محمدعلی ایزدخواستی
  • محمدعلی ایزدخواستی
  • مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 18 آبان 1400, 13:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 41308

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان