بازدید شهردار از پروژه خط دو مترو اصفهان

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان از روند پروژه خط دو مترو اصفهان و ایستگاه های در حال ساخت این پروژه بازدید کرد.

برچسب ها