مشخصات کلی

  • محسن زمانی پزوه
  • غلامرضا
  • 1357
  • مدیرکل بازرسي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 12 آبان 1400, 09:16

تحصیلات

  • دکترای مدیریت رسانه

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
فرهنگسرای خانواده اصفهان مدیر 1382 1385
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مدیر فرهنگی هنری 1386 1388
اداره نظارت و ارزیابی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان رییس 1388 1389
اداره مالی اقتصادی مناطق 9، 14 و 13 شهرداری اصفهان رییس 1389 1397
اداره پاسخگویی به شکایات اداره کل بازرسی شهرداری اصفهان رییس 1398 1400
شهرداری اصفهان مدیرکل بازرسي شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت

افتخارات و عناوین

  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
  • مدیر کاروان و کارگزار سازمان حج و زیارت کشور

مطالعات و پژوهش ها

  • رساله دکتری با موضوع شناسایی کارکردهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در ارتقاء سرمایه اجتماعی
کد محتوا 38546

برچسب ها