مشخصات کلی

مهدی سلطان آقایی
  • مهدی سلطان آقایی
  • عزت اله
  • 1357
  • مدیرکل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر
  • پنجشنبه, 18 فروردین 1401, 12:59

تحصیلات

  • حوزه معادل سطح یک

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر 1400 درحال خدمت
فرهنگسرای استاد همایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مسئول 1396 1400
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مدیر هماهنگی معاونین فرهنگی مناطق 1395 1396
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان معاون فرهنگی 1393 1395
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مدیر فرهنگی هنری 1389 1393
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مدیر پژوهش 1387 1389
فرهنگسرای باران مسئول 1385 1387
خانه فرهنگ اندیشه مسئول 1383 1385
کد محتوا 38545

برچسب ها