مشخصات کلی

مجید جمشیدیان
  • مجید جمشیدیان
  • مدیرکل حراست شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 01 مهر 1400, 09:53

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حراست شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 38515

برچسب ها