اهدای جوایز برندگان

اولین لیگ آنلاین اسم فامیل با ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و با همکاری مرکز نوآوری و سرگرمی دانشگاه اصفهان و حمایت مجموعه اسنوا برای ایام نوروز کرونایی امسال و با هدف ترغیب شهروندان به در خانه ماندن، برگزار و با استقبال بسیار زیادی روبرو شد.

در طول این لیگ، کاربران ٢۵٠ هزار بازی انجام دادند و بیش از ۶٠٠ هزار دقیقه از وقت خود را صرف بازی کردند و در زمان برگزاری لیگ تعداد کاربران به حدود ١٠ هزار نفر رسید. در مجموع یکصد میلیون تومان جایزه از محصولات اسنوا، برای برندگان در نظر گرفته شد.کد محتوا 37527

برچسب ها