گرامیداشت روز کارمند و قدردانی از کارکنان شهرداری منطقه ١٠ با حضور دکتر شهبازی

گرامیداشت روز کارمند و قدردانی از کارکنان شهرداری منطقه ١٠

در ایام سخت کرونایی

با حضور شهردار منطقه ١٠ اصفهانکد محتوا 37509