اجرای بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه‌ مشارکتی در منطقه ١٠

دکتر شهبازی مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت:

در طول دو سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه‌ مشارکتی در این منطقه پیش بینی و اجرا شده که به نوعی پروژه‌های محرک توسعه به شمار می‌رود.

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37374