توزیع پرچم یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام  در بین شهروندان و کسبه های محترم سطح منطقه 10

توزیع پرچم یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در بین شهروندان و کسبه های محترم سطح منطقه 10  روابط عمومی منطقه 10 شهرداری اصفهانکد محتوا 37325