آیین اهتزاز ابر پرچم

 آیین اهتزاز ابر پرچم "یا حسین" ویژه آغاز سیاه پوشی ماه محرم  میدان لاله، پارک لاله، محوطه پرچم  روابط عمومی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان


کد محتوا 37297