جشن پیوند آسمانی ویژه زوجهای جوان محله های حصه و جلوان   با حضور دکتر شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان

جشن پیوند آسمانی ویژه زوجهای جوان محله های حصه و جلوان

 با حضور دکتر شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان

فرهنگسرای استاد شریعت با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گزاری اجتماعی

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37283