تقاطع غیر همسطح قهجاورستان در شرق اصفهان به بهره‌برداری رسید

تقاطع غیر همسطح قهجاورستان صبح امروز_ چهارشنبه ۱۳ مردادماه_ با حضور مدیران شهری به بهره‌برداری رسید.

تقاطع غیر همسطح قهجاورستان در کیلومتر چهار تا هفت مسیر رینگ چهارم (حدفاصل پل آفتاب تا میدان اندوان) به صورت زیرگذر از شرق به غرب احداث شده است.

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37245