مناسب‌سازی ۲۱ ایستگاه اتوبوس در منطقه ١٠

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت:

مناسب سازی، دسترسی پذیری و نصب سرپناه با طرح جدید در ۲۱ ایستگاه اتوبوس این منطقه انجام شده است.

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37243