مشخصات کلی

علیرضا بوژمهرانی
  • علیرضا بوژمهرانی
  • شهردار اصفهان
  • پنجشنبه, 25 شهریور 1400, 13:03

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان شهردار اصفهان 1400 1400
کد محتوا 36881

برچسب ها