تصاویری از ورزشگاه

ورزشگاه مادر و کودک منطقه 5 اصفهان با عنوان «آیلین ملکیان» امروز در زیربنای  دو هزار و 100 متر با سالن های ورزشی بسکتبال، والیبال، هندبال و ... برای استفاده همزمان مادران و فرزندانشان امروز بهره برداری شد.

برچسب ها