تجليل از هنرمندان پيشکسوت و نام آور از جمله عکاسان پیشکسوت عباس فلاح، اصغر شیرازی، سیدعبدالله هاشمی، مرحوم حسین غزالی گوینده پیشکسوت رادیو و برگزاری برنامه های یادبود برای هنرمندانی همچون  استاد کسايي و استاد جليل شهناز

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات و امور بين الملل، سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشی شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1398کد محتوا 34244

برچسب ها