اجرای برنامه شناسنامه شهر با هدف پاسداشت مقام شهدا و خانواده هاي ايثارگران

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات وامور بین الملل

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34243

برچسب ها