اهدای خون توسط شهردار اصفهان، اعضای شورای اسلامی شهر و  مديران ارشد  شهرداري برای ترغیب شهروندان به این امر

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل

سال شروع/ انجام: 1396کد محتوا 34242

برچسب ها