حمايت از جشنواره رسانه اي معلولان

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري

سال شروع/ انجام: 1398کد محتوا 34241

برچسب ها