مجموعه اقدامات برای فرهنگ‌سازی و تبلیغ زبان اشاره به مردم در هفته جهانی ناشنوایان

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: اداره‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1399کد محتوا 34237

برچسب ها