تعیین شعار جشنواره کودک با عنوان

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: دبیرخانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان، اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34236

برچسب ها