اجرای پويش مردمي قصه آدم و هوا برای فرهنگسازی ترافیکی از جمله استفاده کمتر شهروندان از خودروهای تک سرنشین، استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و ...

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: معاونت  حمل و نقل و ترافيک، پویش ترافیک شهر اصفهان، اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل

سال شروع/ انجام: 1397- 1398کد محتوا 34233

برچسب ها