اقدامات فرهنگي و ترویجی فرهنگ درختکاري با هدف ترغیب شهروندان به حفظ فضای سبز و محیط زیست

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده:

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل، سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشی

سال شروع/ انجام: 1390کد محتوا 34231

برچسب ها