مجموعه اقدامات شهرداری اصفهان برای پیوستن به شبکه شهرهای دوستدار کودک برای اولین شهر در ایران / برگزاری اولين کنفرانس ملي شهردوستدار کودک با مشارکت وزارت کشور و يونيسف

محدوده اجرا: ملی

حوزه برگزار کننده: معاونت شهرسازي و معماري، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل

سال شروع/ انجام: 1398کد محتوا 34228

برچسب ها