برنامه جهاني ساعت زمين (اجرای کمپین ساعت زمین در اصفهان با موضوع محيط زيست و ترغیب شهروندان به مصرف انرژی کمتر)

محدوده اجرا: بین المللی

حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شهرداری اصفهان، معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

 کد محتوا 34227

برچسب ها