کمک به خيريه ها، انجمن ها و سازمان هاي مردم نهاد

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1386کد محتوا 34224

برچسب ها