تداوم توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی در محله های کمتربرخوردار اصفهان در ماه رمضان در قالب کمک های مومنانه

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1399کد محتوا 34223

برچسب ها