حمایت از بازسازی و تجهیز سینما ساحل، سینما بهمن در منطقه 15 و ساخت سینما مهتاب در منطقه 11 در جهت توسعه عادلانه فضاهاي فرهنگي در همه مناطق شهر

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: مناطق 1، 11 و 15 شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34221

برچسب ها