کمک شهرداری اصفهان به آزادي زندانيان جرایم غیرعمد به مبلغ ٣۵٠ میلیون تومان( در ویژه برنامه تلویزيوني يک شهر ضيافت و با حمايت سازمان زندان ها)

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34217

برچسب ها