توزيع 120 هزار بسته ماسک و مواد ضد عفوني در مناطق کمتر برخوردار شهر اصفهان در نوروز 1399 همزمان با آغاز شروع کرونا

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشی شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1399کد محتوا 34210

برچسب ها